CV Bokenäsets Ådra

Föreningen Bokenäsets Ådra bildades 1977, med målsättningen att bevara- och vidareutveckla bohuslänsk kultur, med avseende på folklig dans och musik, visor, mattraditioner och hantverk.

Föreningen har intervjuat och spelat in traditionsbärare inom respektive område, och sökt i olika arkiv, till exempel Landsarkivet i Göteborg och Svenskt Visarkiv i Stockholm.

Dokumentation har skett i form av notskrifter, texter och vishäften. Efter hand har tyngdpunkten i föreningens verksamhet förskjutits mot det musikaliska området.

Ett flertal inspelningar har gjorts, bland annat på Radio Väst, samt på LP-skiva, kassett och CD. Allt detta har skett i medvetenhet om:

  • att landskapet genom århundraden i stor omfattning påverkats av musik och dans, både från det europeiska fastlandet och från de brittiska öarna.
  • att den traditionella folkmusiken från Bohuslän präglas av mångfald.
  • att den bohuslänska folkmusiken är unik.

Föreningens verksamhet har resulterat i flera utmärkelser.

År 1993 tilldelas föreningen Uddevalla Kommuns kulturstipendium, med motiveringen:

”Uddevalla kommuns kulturstipendium 1993 tilldelas Föreningen Bokenäsets Ådra för fortsatt musikverksamhet med engagemang för barn och miljö”

År 2005 får föreningen stipendium från Västsvenska Kulturfonden med 25.000 kr, för att via CD-inspelning kunna dokumentera föreningens sätt att idag tolka bohuslänsk folkmusik.

År 2009 var det till stor glädje och uppmuntran för föreningen, att efter mer än 30 års verksamhet, erhålla Bohusläningens Kulturpris, med motiveringen:

”Till Bokenäsets Ådra, som genom decennier enträget och glädjefyllt spårat, samlat, återgivit och förnyat den bohuslänska folkmusiktraditionen och därigenom bidragit till att vårda, stärka och vidareutveckla Bohusläns kulturella identitet och särprägel.”

Kort historik:

1980-1982

Föreningen höll låt och viskurser på Bua Barnkoloni på Bokenäs med deltagare från hela Sverige. Lokala traditionsbärare medverkade som lärare och inspiratörer. Grunden till föreningens fortsatta arbete lades här, t.ex. radioprogrammen i Utbildningsradion.

1984

Genomfördes det stora arbetet med häftet ”Visor i Bohuslän”. Detta användes sedan som underlag till en programserie om 13 program i Utbildningsradion som sändes i Radio Väst. Till häftet hörde också en lärarhandledning samt två kassettband.

1986

Spelades Lp’n ”Chokela och bullar” in, som innehåller visor och låtar från Bohuslän.

1992

Spelade vi in barnvisor på kassett, ”De kommer é lida krabba”. Bohuslandstinget köper in 10.000 kassetter som sedan delas ut till alla familjer med nyfödda barn i Västra Götalandsregionen. Produktionen blir i och med detta Sveriges hittills största folkmusikproduktion. Under 1991 och 1992 genomfördes ett projekt som resulterade i en turné under vecka 27 sommaren 1992. Hela turnén kallades ” De kommer é lida krabba”, en barn och familjeföreställning ombord på MS Westkust från Edshultshall på Orust. Två föreställningar gjordes per dag i olika hamnar i Bohuslän. Projektet sponsrades av ABF med 35.000 kr.

1993

Tilldelas Bokenäsets Ådra Uddevalla Kommuns kulturstipendium på 10.000 kr.

2005

Fick Bokenäsets Ådra ett stipendium från Västsvenska Kulturfonden på 25.000 kr för dokumentation av föreningens sätt att idag tolka Bohusläns folkmusik. Detta resulterade i ” Väre på for”, en cd med 24 stycken låtar.

2009

Fick föreningen Bohusläningens Kulturpris, med motiveringen:

”Till Bokenäsets Ådra Som genom decennier enträget och glädjefyllt spårat, samlat, återgivit och förnyat den bohuslänska folkmusiktraditionen och därigenom bidragit till att vårda, stärka och vidareutveckla Bohusläns kulturella identitet och särprägel.”

Föreningen har genom åren underhållit på boenden och institutioner i Uddevalla Kommun samt även i andra kommuner inom Västra Götalands Regionen.

Vi har samarbetat med bl.a Länsmuséet i Uddevalla, ABF, Sensus, Vuxenskolan, Bohusläns Spelmansförbund samt Musik i Väst, för att anordna offentliga konserter och kurser för ungdomar. Vi har även samarbetat med musikskolorna i närområdet genom att anordna kurser för barn och ungdomar.

Föreningen har samarbetat med lokala Hembygdsföreningar, pensionärsföreningar och andra kulturella föreningar.

Vi har har varit representerade i Uddevallas Musikråd, Kulturparaplyet samt deltagit i aktiviteterna kring Mötesplats Dalaberg. Bokenäsets Ådra har varit en del i Uddevalla Kommuns vänortsutbyte med Thisted i Danmark. Vi har också deltagit i kommunens ungdomsutbyte i Europa, Comenius.

Bokenäsets Ådra har också deltagit i Färgelanda Kommuns vänortsutbyte med Schönberg i Tyskland.

Sedan starten av föreningen har vi anordnat 18 stycken ”Kom och spela din musik”, en vis- och spelmans stämma i Bokenäsets Bygdegård med många lokala musikutövare samt även några mer kända artister och föreläsare. Ex. Martin Martinsson, Familjen Blad, Västgöta-Sigge och Ebbe Schön.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *