Välkommen!

Välkommen till Ådrans hemsida. Här kan du läsa mer om oss och vad som är aktuellt för tillfället.

Vill du bli medlem i föreningen kostar det 150 kr per vuxen och 50 kr per barn/studerande.

Vårt postgiro: 432 29 10-3

Vår epost: bokenasets.adra@hotmail.com

L 170108 Söndagsträning07a